Sekretesspolicy

Använder vi cookies?

Ja (cookies är små filer som en webbplats eller dess tjänsteleverantör överför till din dators hårddisk via din webbläsare (om du tillåter det) som gör det möjligt för webbplatser eller tjänsteleverantörssystem att känna igen din webbläsare och fånga och komma ihåg viss information

Vi använder cookies för att hjälpa oss sammanställa samlade data om webbplatstrafik och webbplatsinteraktion så att vi kan erbjuda bättre webbplatsupplevelser och verktyg i framtiden. Vi kan komma att ingå avtal med tredjepartsleverantörer för att hjälpa oss att bättre förstå våra webbplatsbesökare. Dessa tjänsteleverantörer har inte tillåtelse att använda informationen som samlas in för våra räkning förutom att hjälpa oss att bedriva och förbättra vår verksamhet.

Om du föredrar kan du välja att låta din dator varna dig varje gång en cookie skickas, eller du kan välja att stänga av alla cookies via webbläsarens inställningar. Liksom de flesta webbplatser, om du stänger av dina cookies, kanske vissa av våra tjänster inte fungerar som de ska.

Google Analytics

Vi använder Google Analytics på vår webbplats för anonym rapportering av webbplatsanvändning. Om du vill välja bort Google Analytics för att övervaka ditt beteende på våra webbplatser, använd denna länk (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Utlämnar vi någon information till externa parter?

Vi säljer, handlar eller överför inte din personligt identifierbara information till externa parter. Detta inkluderar inte betrodda tredje parter som hjälper oss att driva vår webbplats, bedriva vår verksamhet eller betjäna dig, så länge dessa parter samtycker till att hålla denna information konfidentiell. Vi kan också släppa din information när vi anser att det är lämpligt att följa lagen, genomdriva vår webbplatspolicy eller skydda vår eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Icke-personligt identifierbar besökarinformation kan dock ges till andra parter för marknadsföring, reklam eller annan användning.

Personuppgifter

Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats eller gör en beställning.

När du beställer eller registrerar dig på vår webbplats kan du bli ombedd att ange ditt namn, e-postadress eller postadress och annan information om dig.

Vad använder vi din information till?

All information vi samlar in från dig kan användas på något av följande sätt:

Att anpassa din upplevelse
(din information hjälper oss att bättre svara på dina individuella behov)
För att förbättra vår webbplats
(vi strävar ständigt efter att förbättra våra webbplatserbjudanden baserat på den information och feedback vi får från dig)
För att förbättra kundservice
(din information hjälper oss att bättre svara på dina kundtjänstförfrågningar och supportbehov)

Att behandla transaktioner
Din information, vare sig offentlig eller privat, kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller ges till något annat företag av någon anledning, utan ditt samtycke, annat än för det uttryckliga syftet att leverera den köpta produkten eller tjänsten som begärts.

För att administrera en tävling, kampanj, undersökning eller annan webbplatsfunktion

För att skicka regelbundna e-postmeddelanden
E-postadressen du anger för orderhantering kommer endast att användas för att skicka information och uppdateringar till din beställning.

Hur skyddar vi din information?

Vi implementerar en mängd olika säkerhetsåtgärder för att upprätthålla säkerheten för din personliga information när du gör en beställning eller skriver, skickar eller får åtkomst till din personliga information.

Vi erbjuder användning av en säker server. All känslig information överförs via SSL-teknik (Secure Socket Layer).

Endast integritetspolicy online

Denna integritetspolicy online gäller endast information som samlas in via vår webbplats och inte information som samlas in offline.

Ditt samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

Ändringar i vår integritetspolicy

Om vi bestämmer oss för att ändra vår integritetspolicy kommer vi att lägga upp dessa ändringar på den här sidan.

GDPR och integritestpolicy

Hur CR Fastighetsteknik behandlar dina personuppgifter

Vi värnar Vi värnaromdin integritet din integritet

Vi på CR Fastighetsteknik behandlar personuppgifter i vårt dagliga arbete. Vi värderar din trygghet och säkerhet och ser därför till att skydda de personuppgifter som du delar med oss. Att
behandla personuppgifter är en nödvändig del av vårt arbete. Vi behandlar kontaktuppgifter till företrädare för kunder, leverantörer och underentreprenörer för
att bedriva den löpande verksamheten och administrera de olika projekt vi arbetar med. Internt
behandlar vi även personuppgifter om dig som arbetssökande och om våra anställda.
Vilka personuppgifter vi behandlar och för vilka ändamål, framgår för respektive kategori nedan.

Företagskunder, leverantörer och underentreprenörer

Vi har ett behov av att lagra information om våra samarbetspartners.

Ändamål

För att vi ska kunna bedriva den löpande verksamheten och kommunicera med våra
företagskontakter sparar vi kontaktuppgifter till företrädare.
Uppgifter om dig som företrädare behandlar vi med stöd i ett berättigat intresse. Vår bedömning
är att vårt intresse som samarbetspartner av att behandla kontaktuppgifter i form av namn, e-post
och telefonnummer, väger tyngre än företrädarens intresse av att vi inte sparar och använder
uppgifterna i vårt arbete. Allt för att möjliggöra ett gott samarbete.

Lagringstid

Eftersom vi erbjuder garantiservice om fem år lagrar vi dina personuppgifter under garantitiden
för att kunna vidhålla god service mot våra kunder. Nödvändiga uppgifter för vår bokföring
lagras i sju år efter avslutat uppdrag.

Privata kunder

Du som privatkund delar personuppgifter med oss inom ramarna för vårt avtalsförhållande med
dig som kund.

Ändamål

Det innebär att vi behandlar nödvändiga personuppgifter i form av namn, adress, telefonnummer,
e-post personnummer för att fullgöra vår del av avtalet med dig som kund.
För att vi ska kunna ge dig den service och hjälp som våra tjänster kräver behandlar vi dina
personuppgifter för att administrera våra projekt, hantera fakturering och vidhålla god kontakt
med dig som kund.

Lagringstid

Uppgifterna om dig behandlas under tiden för pågående projekt och därefter under garantitiden i
fem år. För vår behandling av dina personuppgifter under garantitiden stödjer vi på att vi har ett
berättigat intresse av att fortsatt ha kvar dina uppgifter. Att vi kan kontakta dig möjliggör god
service även under garantitiden, vilket vi anser är i ditt intresse. Nödvändiga uppgifter för vår
bokföring lagras i sju år efter avslutat uppdrag.

Arbetssökande

Vi är glada över att du är intresserad av att arbeta hos oss!

Ändamål

För att vi ska kunna genomföra en rekryteringsprocess behöver vi behandla personuppgifter. Det
innebär att vi behöver dina kontaktuppgifter, såsom namn, telefonnummer,
e-post och adress för att kunna kontakta dig. Vi behöver även ditt födelsedatum för att genomföra
en rekrytering. Utan dina uppgifter kommer du inte kunna delta i vår rekryteringsprocess.

Mottagare

Under rekryteringsprocessen kan uppgifter komma att ges vidare till externa konsulter för en
second opinion.
Behandlingen av personuppgifter för rekryteringsprocessen sker till dess vi fattat beslut om
anställning. Vid fall då du inte erbjuds anställning gallras dina uppgifter ur våra system. Om du
önskar stå kvar för framtida rekryteringsbehov behåller vi dina uppgifter, med ditt medgivande.

Lagringstid

Uppgifter som är nödvändiga för vår bokföring sparas för en tid om sju år efter avslutad
rekryteringsprocess.
Som anställd ges du separat information om hur dina personuppgifter behandlas under din
anställningstid.

Dina rättigheter

Eftersom vi lånar dina personuppgifter för att vidta nödvändiga åtgärder i vår verksamhet har du
som registrerad en rad rättigheter som vi vill uppmärksamma dig om.
Du har rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Det innebär att du under tiden du är registrerad hos oss
har rätt att få ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig och hur vi hanterar denna
information. För att säkerställa din identitet kan vi vid begäran komma att efterfråga ytterligare
uppgifter för att säkerställa att information lämnas till rätt person.
Du har rätt till rättelse. Det innebär att vi i möjligaste mån vill se till att de uppgifter vi har
registrerade om dig är korrekta. Upplever du att vi har felaktiga uppgifter kan du få dina uppgifter
rättade.
Du har rätt till radering. Det innebär ingen ovillkorlig rätt till att vi raderar dina uppgifter, men du
har alltid rätt att begära att uppgifter tas bort. Radering kan vara aktuell:

– Vid fall då uppgifter vi behandlar inte är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats
in eller behandlas.
– Vid fall då vi behandlar personuppgifter baserat på ett berättigat intresse och ditt skäl för
invändning väger tyngre än vårt intresse av att behandla uppgifterna.
– Skyldigheter enligt lag kan göra att vi inte har möjlighet att radera uppgifter, utan är
tvingade att fortsätta med vår behandling. Det kan bland annat röra sig om skyldigheter
enligt bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning eller
konsumenträttslig lagstiftning.
www.crf.se
– I vissa fall kan vi behöva behandla dina personuppgifter för att fastställa, göra gällande
eller försvara våra rättsliga anspråk. En sådan omständighet kan även utföra hinder mot
borttagning av dina personuppgifter.

Du har rätt till begränsning. Det innebär att om du bestrider att uppgifterna vi behandlar är korrekta
kan du begära en begränsad behandling under tiden vi hanterar din begäran. Du kan också
begära att vi inte raderar dina uppgifter – om du själv behöver uppgifterna för att kunna tillvarata
dina egna rättsliga anspråk. Du kan begära begränsning vid fall då vi behandlar dina
personuppgifter med stöd av ett berättigat intresse om du ifrågasätter vår intresseavvägning. Om
du begär att vi begränsar vår behandling av dina uppgifter får vi utföra lagring, behandla uppgifter
för att tillvarata våra rättsliga anspråk, skydda andras rättigheter eller annars behandla uppgifter
enligt ditt medgivande.
Du har rätt att invända mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att invända mot
direktmarknadsföring och mot all behandling som vi stödjer på vårt berättigade intresse.
Du har rätt till dataportabilitet (överföring av personuppgifter). Denna rättighet gäller vid fall då vi
grundar vår behandling av dina uppgifter på avtal eller på ditt samtycke.
Vid fall då vi inte har möjlighet att helt radera dina personuppgifter på grund av ovanstående
omständighet ser vi till att begränsa den behandlingen som sker av din personuppgift till de
ändamål som hindrar radering.

Hur du kontaktar oss

Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in och bestämmer behandlingen för är
CR Fastighetsteknik AB org. 556604-7188, med adress Östra Trädal 320, 442 94 Ytterby. Har du
frågor gällande hur vi behandlar dina personuppgifter kan du komma i kontakt med oss genom
att maila personuppgifter@crf.se

Om du upplever att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande regler är du
välkommen att kontakta Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. Du når Datainspektionen
via mail på datainspektionen@datainspektionen.se.