Energioptimera fastigheten
enkelt och driftsäkert

Sänk din energiförbrukning med effektivare system

Vi hjälper våra kunder att sänka sin energiförbrukning med hjälp av effektivare system och flexibla lösningar. Våra många år av erfarenhet inom styr- och reglerbranchen har gett oss insikten att helhetslösningar inte behöver vara komplicerade eller kostsamma. Tack vare vårt modulära system kan vi erbjuda kostnadseffektiva installationer för så väl små utbyggnader som stora fastighetskomplex.

Vårt erbjudande

Vårt egenutvecklade System Alliance är ett komplett system som övervakar fastigheter på ett driftsäkert och enkelt sätt. Systemet är mycket flexibelt och kostnadseffektivt. All utveckling och tillverkning sker i Sverige.

Service och support

Behöver du komma i kontakt med en servicetekniker eller byta batteri i din enhet?

Mer om CR Fastighetsteknik

Vi hjälper våra kunder att sänka sin energiförbrukning med hjälp av effektivare system och flexibla lösningar. Våra många år av erfarenhet inom styr- och reglerbranschen har gett oss insikten att helhetslösningar inte behöver vara komplicerade eller kostsamma.